header logo
panacee text logo
แพลทฟอร์มสำหรับแพทย์ทางเลือก
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
green medicine กัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนสมุนไพร เพื่อใช้
ในการป้องกันรักษาโรค
panacee text logo
PANACEE Wellness
WE BELIEVE IN “WELLNESS OF LIVING” ความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรงตลอดอายุขัย และที่สำคัญ​มีความเคารพในตนเอง เชื่อมั่นในความงามของร่างกายและจิตใจของตนเอง เราจึงพัฒนาหลักสูตร WELLNESS OF LIVING ขึ้น เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือคนรอบข้างได้
โปรโมชั่น
สารอาหารกับการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัย
สารอาหารกับการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัย

หลักสูตรเพื่อบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อต่อยอดทางอาชีพสายสุขภาพ โดยเป็นการจัดอบรมจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อสร้างมาตรฐานและความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ครบทุกช่วงวัยแบบ Life Balance Monitoring.

ฟรี ด่วน จำนวนจำกัด
หลักสูตรที่น่าสนใจของ PANACEE
มะเร็งไม่ใช่เรื่องใหญ่ ดูแลง่ายกว่าที่คิด
มะเร็งไม่ใช่เรื่องใหญ่ ดูแลง่ายกว่าที่คิด

หลักสูตรเพื่อบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อต่อยอดทางอาชีพสายสุขภาพ โดยเป็นการจัดอบรมจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อสร้างมาตรฐานและความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ครบทุกช่วงวัยแบบ Life Balance Monitoring.

999 บาท
Wellness Coaching Program
Wellness Coaching Program

หลักสูตรเพื่อบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อต่อยอดทางอาชีพสายสุขภาพ โดยเป็นการจัดอบรมจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อสร้างมาตรฐานและความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ครบทุกช่วงวัยแบบ Life Balance Monitoring.

5,900 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
fb logoline logoig logo
footer panacee logo
youtube logo
2922/213 Chan Issara Tower 2 Khwaeng
Bang Kapi,Khet Huai Khwang,
Krung Thep Maha Nakhon 10310
facebook logo
line logo
ig logo
mail logo
COPYRIGHT © 2021 Panacee CO., LTD.
;